Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3101 Hoidon ja hoitotieteen filosofia 2 6 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Helena Leino-Kilpi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan oman toimintansa filosofisia lähtökohtia.
Opiskelija kykenee teoreettis-käsitteellisesti tunnistamaan erilaisia eettisiä ongelmia, perustelemaan niiden ratkaisuvaihtoehtoja sekä arvioimaan ratkaisuvaihtoehtojen seuraamuksia.

Sisältö

Filosofia ja hoitaminen inhimillisenä toimintana
Tieto osana inhimillistä toimintaa
Erilaisia eettisten ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja niiden seuraamuksineen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Pienryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja kirjallinen työ. Kirjallinen työ tehdään parityönä / kolmen hengen ryhmässä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteellisiä artikkeleita n. 300 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet