Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3102 Hoitotieteen teoria 2 8 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Maritta Välimäki.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan ja arvioimaan hoitotieteen teoriaa, sen muodostusta ja hyödynnettävyyttä tutkimukseen ja käytäntöön.

Sisältö

Hoitotieteen teorioiden muodostus
Hoitotieteen teorioiden kuvaus, analyysi ja arviointi
Hoitotieteen teorioiden hyödynnettävyys

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 20 t 0 t

Seminaari 20 t sisältää infon ja keskustelutilaisuuden. Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty seminaarityöskentely ja kirjallinen työ.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pienryhmätyöskentelyssä opiskelija osoittaa perehtyneensä soveltuvin osin seuraavaan kirjallisuuteen:

Fawcett J & DeSanto-Madeya S. 2013. Contemporary Nursing Knowledge Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories.3rd edition. F.A. Davis Company.

McEwen M & Wills W. 2011. Theoretical basis of Nursing. 3rd edition. Lippincoff & Wilkins, Philadelphia. 

Meleis, A. 2012. Theoretical Nursing Development & Progress. 5th edition. Lippincott Williams & Wilkins.

Opintojakson alussa sovittava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet