Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3111 Tutkimusseminaari 2 4 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Maija Hupli.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa raportoida tutkimuksen tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti erityisosaamista vastaavat hoitotieteen teoreettiset käsitteet, tiedot ja menetelmät sekä osaa käyttää niitä itsenäisen ajattelun ja alansa tutkimuksen perustana.

Sisältö

Aineiston analyysi ja tutkimuksen raportointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 20 t 0 t

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty seminaarityöskentely: oman kirjallisen työn esittäminen ja toisen opiskelijan työn opponointi pienryhmässä

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pro gradu -tutkielman edellyttämä materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolla tuotettava opinnäytetyö perustuu pääasiassa kansainväliseen tutkittuun tietoon.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet