Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3521 LASKENNALLINEN TILASTOTIEDE 8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi jokin ohjelmointikurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tärkeimpiä laskennallisesti intensiivisiä menetelmiä R-kieltä käyttäen tilastolliseen päättelyyn liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö

R-ohjelmointikieltä käyttäen tarkastellaan satunnaislukujen tuottamista, Monte Carlo-, bootstrap- ja jackknife-menetelmää sekä ristiinvalidointia. Lisäksi tutustutaan mm. MCMC-tekniikkaan ja EM-algoritmiin.

Toteutustavat

54-60 t ryhmäopetusta, harjoitustehtäviä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti + harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede