Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3519 TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN TEORIA 10 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Oja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää klassisen tilastollisen päättelyn (piste-estimointi, luottamusjoukot, tilastolliset testit) yleisiin periaatteisiin. Opintojakson suorittanut osaa kriittisesti arvioida erilaisten päättelymenetelmien ominaisuuksia ja toimivuutta.

Sisältö

Koetulos ja siihen liittyvä tilastollinen malli. Yksi- ja moniulotteiset jakaumat ja niiden ominaisuudet. Suurten lukujen laki ja keskeinen raja-arvolause. Otostunnusluku, tyhjentävyys ja täydellisyys. Tyhjentävyysperiaate, ehdollisuusperiaate ja uskottavuusperiaate. Tekijöihinjakolause ja eksponentiaalinen perhe. Estimaattorin harhattomuus, Raon-Blackwellin lause, paras harhaton estimaatti, Fisherin informaatioluku, Cramerin-Raon alaraja. Estimaattorin tarkentuvuus, asymptoottinen normaalisuus, asymptoottinen tehokkuus, robustisuus. Suurimman uskottavuuden estimointi, M-estimointi, muita yleisiä estimointimenetelmiä. Luottamusvälit ja -joukot ja niiden hyvyyden arviointi. Tilastollinen testi, voimakkuus, Neymanin-Pearsonin lemma, tasaisesti voimakkain testi, uskottavuusosamäärätesti. Merkitsevyystestit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 60 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Opintojakso pidetään joka toinen vuosi (seuraavan kerran sl 2014).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti ja harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede