Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3519 TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN TEORIA 10 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Oja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää klassisen tilastollisen päättelyn (piste-estimointi, luottamusjoukot, tilastolliset testit) yleisiin periaatteisiin. Opintojakson suorittanut osaa kriittisesti arvioida erilaisten päättelymenetelmien ominaisuuksia ja toimivuutta.

Sisältö

Koetulos ja siihen liittyvä tilastollinen malli. Yksi- ja moniulotteiset jakaumat ja niiden ominaisuudet. Suurten lukujen laki ja keskeinen raja-arvolause. Otostunnusluku, tyhjentävyys ja täydellisyys. Tyhjentävyysperiaate, ehdollisuusperiaate ja uskottavuusperiaate. Tekijöihinjakolause ja eksponentiaalinen perhe. Estimaattorin harhattomuus, Raon-Blackwellin lause, paras harhaton estimaatti, Fisherin informaatioluku, Cramerin-Raon alaraja. Estimaattorin tarkentuvuus, asymptoottinen normaalisuus, asymptoottinen tehokkuus, robustisuus. Suurimman uskottavuuden estimointi, M-estimointi, muita yleisiä estimointimenetelmiä. Luottamusvälit ja -joukot ja niiden hyvyyden arviointi. Tilastollinen testi, voimakkuus, Neymanin-Pearsonin lemma, tasaisesti voimakkain testi, uskottavuusosamäärätesti. Merkitsevyystestit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 60 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Opintojakso pidetään joka toinen vuosi (seuraavan kerran sl 2014).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti ja harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

25.1.2021 - 8.3.2021
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede