Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3520 YLEISTETYT LINEAARISET MALLIT 8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Nevalainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Uskottavuuspohjaisen estimoinnin ja hypoteesien testauksen käsitteet, matriisilaskennan perustiedot. Opintojaksolla edellytetään SAS-kurssia tai R-kielen alkeita (tai vastaavia tietoja).

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleistettyjen lineaaristen mallien yhtenäisen, keskeisen teorian ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Eksponentiaalinen perhe ja yleistetty lineaarinen malli. Estimointi ja asymptotiikkaan perustuva päättely. Mallin rakentaminen ja erityistilanteina normaalisti jakautuneet vasteet, binääriset vasteet, moniluokkaiset vasteet, lukumäärävasteet. Muita vastetyyppejä.

Toteutustavat

54-60 t ryhmäopetusta ja harjoituksia

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti + harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede