Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3559 LuK-TUTKIELMA 8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tuottamaan hyvää tilastotieteellistä tekstiä annettujen ja itsenäisesti hankittujen lähteiden pohjalta.

Sisältö

ohjauksen alainen omakohtainen tutkimus- ja kirjoitustyö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Tutkielman aihe annetaan matemaattisen kirjoittamisen kurssin yhteydessä.
Tutkielman kirjoittamisen aikana osallistutaan lisäksi kieliopintoihin kuuluvaan kirjallisen työn laatimiseen liittyvään opetukseen (KISU3322 Suomen kieli: Matemaattis-luonnontiet., Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus, 1 op). Opetus annetaan pienessä ryhmässä, jonka tilastotieteen LuK-tutkielmia ohjaava opettaja kerää niistä opiskelijoista, joiden tutkielmat ovat riittävän pitkällä.
LuK-tutkielman valmistuessa opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaan liittyvästä, ohjaajan antamasta aiheesta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkastavat työn ohjaaja sekä suomen kielen lehtori.
Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkielma ja kypsyysnäyte

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede