Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5309 Epäsileä analyysi 5 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Napsu Karmitsa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu epäsileän (ei kaikkialla differentioituvan) ja epäkonveksin analyysin perusteisiin, ymmärtää ja osaa hyödyntää tärkeinpiä konsepteja kuten yleistetyä suuntaderivaattaa, alidifferentiaalia ja kartioita. Opiskelija oppii yleistetyn konveksuuden käsitteen ja osaa hyödyntää sitä.

Sisältö

Lyhyt kertaus konveksiin analyysiin
Konveksit joukot
Konveksit funktiot
Epäsileä analyysi ja geometria
Epäkonveksi analyysi:
Derivaatan yleistykset
Alidifferentiaalin käyttö laskennassa
Epäkonveksi geometria
Yleistetyt konveksisuudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Kurssin voi suorittaa kirjatenttinä englannin kielisenä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede