Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5320 Funktioteoria (opettajille) 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, ilm. myöh. (2015), Matti Vuorinen (2016)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Usean muuttujan funktiot MATE5046 tai Usean muuttujan funktiot I MATE6006

Osaamistavoitteet

Kompleksifunktioiden keskeisten ominaisuuksien hallinta

Sisältö

Funktioteorian perusteet: analyyttinen ja harmoninen funktio, alkeisfunktiot, kompleksinen integraali, Taylorin ja Laurentin sarjat, residylaskenta. Kurssiin liittyvän harjoitustyön aiheesta sovitaan erikseen.

Toteutustavat

kuten opintojaksossa MATE5033, lisäksi harjoitustyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kuten MATE5033 ja harjoitustyö. Harjoitustyön voi korvata suullisella tentillä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu matematiikan opettajaksi aikoville. Se ei kelpaa minimivaatimusten mukaiseksi syventäväksi opinnoksi matematiikan tai sovelletun matematiikan pääaineissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede