Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5324 Koodausteoria II 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Tero Laihonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Kurssi edellyttää algebran perustietojen vahvaa hallintaa (esim. algebran peruskurssin II erinomaista hallintaa, tai kurssia algebra tai äärelliset kunnat) ja kurssia kombinatoriikka; kurssit kombinatoriikan jatkokurssi ja koodausteoria I ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä.

Osaamistavoitteet

Tutustuminen koodien konstruoimiseen äärellisiä kuntia käyttämällä, tutustuminen joihinkin koodausteorian alan tutkimusalueisiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään lyhyesti äärellisiä kuntia, syklisiä koodeja, erityisesti BCH- ja RS-koodeja, sekä tutustutaan peittäviin ja identifioiviin koodeihin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Harjoitustyöt (laskuharjoitukset), kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste (Coding Theory II).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede