Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5331 Matemaattiset ohjelmistot opetuksessa 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
: Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Riku Klén
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelija erilaisiin ilmaisiin matemaattisiin ohjelmistoihin, joita voi käyttää opetuksen tukena.

Sisältö

Kurssilla opetellaan seuraavien ohjelmien käyttöä: GeoGebra, Sage ja taulukkolaskentaohjelma. Tarkoituksena on tutustua Sagen avulla symbolisen laskennan mahdollisuuksiin. Kurssilla käsiteltävät esimerkit ovat pääasiassa analyysin ja geometrian aihepiireistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

laskuharjoitukset, harjoitustyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
4. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen matematiikan aineenopettajan syventävissä opinnoissa. Matematiikan ja sovelletun matematiikan syventäviin opintoihin kurssia ei voi sisällyttää.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede