Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5124 Matriisilaskenta 10 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Markku Koppinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssilla tarvitaan myös analyysin perusasioita.

Osaamistavoitteet

Pyritään omaksumaan eräitä matriiseihin liittyviä tavallisimpia rakenteita ja laskumenetelmiä sekä niihin liittyvän teorian perusteita.

Sisältö

Laajennetaan ja syvennetään lineaarialgebran kurssilla esitettyjä matriisilaskennan perusteita. Esille tulevat mm. matriisin spektraaliesitys, erityyppiset kompleksiset matriisit, normaalimuodot, matriisinormit, matriisien funktiot ja sarjat, komponenttimatriisit, Mooren-Penrosen käänteismatriisi ja Perronin-Frobeniuksen lause.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Välikokeet Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oppimateriaalit: luentomoniste

Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. C. Cullen: Matrices and linear transformations; P. Lancaster: Theory of matrices.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede