Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5049 Opettajan harjoitustyö I 2 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Matti Vuorinen

Osaamistavoitteet

Matematiikan aine- ja/tai syventävissä opinnoissa esiin tulleen matemaattisen teorian työstäminen perusopetukseen tai 2. asteen koulutukseen soveltuvaksi materiaaliksi.

Sisältö

Aiemmin opittujen asioiden työstäminen oppimateriaaliksi.

Toteutustavat

Työ tehdään 2-3 opiskelijan ryhmässä tai yksin. Opiskelijat valitsevat itse työlleen aiheen. Työn suorittamisesta tulee sopia erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu opettajalinjalaisille se ei kelpaa minimivaatimusten mukaiseksi syventäväksi opinnoksi muilla linjoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede