Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5037 Optimointialgoritmit 5 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Marko Mäkelä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Hallita epälineaaristen optimointitehtävien ratkaiseminen sekä rajoittamattomissa että rajoitetuissa tapauksissa. Lisäksi tavoitteena on yleisemmin käytetyjen optimointimenetelmien ominaisuuksien (konvergenssiominaisuudet, tehokkuus, luotettavuus jne) hallinta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin epälineaarisiin optimointialgoritmeihin, joiden avulla monimutkaisiakin optimointitehtäviä voidaan ratkaista tietokonetta hyödyntäen. Kurssilla tarkastellaan klassista (sileää, lokaalia ja yksitavoitteista) yksi- ja moniulotteista, rajoittamatonta ja rajoitettua optimointia. Itse algoritmien lisäksi käydään läpi niiden konvergenssi-, tehokkuus- ym. ominaisuuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 6 t 0 t

luennot, laskuharjoitukset, pakollinen harjoitustyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Bazaraa, Sheraly, Shetty: Nonlinear Programming, Theory and Algorithms.

Lisätietoja

Harjoitustyöksi voi valita joko ohjelmointipainotteisen, valmisohjelmistopainotteisen tai teoriapainotteisen aiheen. Harjoitustyön aiheita voi pyytää luennoitsijalta. Laskuharjoituksia on vain joka toinen viikko. Laskuharjoitukset eivät ole pakollisia, mutta tehdyistä harjoituksista saa hyvityspisteitä tenttiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede