Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ055800 YJL Lisensiaatintutkimus 90 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää

Osaamistavoitteet

Lisensiaatintutkimuksen suorittaminen osoittaa tekijänsä kykyä käsitellä tieteellisesti tutkimustehtävää.

Sisältö

Lisensiaatintutkimuksen tekeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Erikseen järjestettävä yritysjuridiikan tutkimusseminaari, jossa kukin jatko-opiskelija esittelee tutkimussuunnitelmansa sekä alustaa tutkimusaiheestaan. Osallistuminen tutkimusseminaareihin, itsenäinen tutkimustyö tutkimussuunnitelmineen ja väliraportteineen sekä tutkimustyön puolustaminen julkisessa seminaaritilaisuudessa.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Kaikki lisensiaatintutkimukset tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos