Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK085003 TKMJ3 Tilastotieteen teoriaa ja menetelmiä 8 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä tilastotieteen moderniin teoriaan ja menetelmiin erityisesti taloustieteellisiä sovelluksia silmälläpitäen.

Sisältö

Tarkempi sisältö ja kirjallisuus sovitaan tapauskohtaisesti.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Esseitä ja harjoitustöitä opettajan ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mathematical statistics for economics and business, Springer-Verlag, Mittelhammer, Ron C. (1999), 0387945873.
2. Bayesian data analysis, 2. painos, Chapman and Hall, Gelman Andrew .../et al. (2003), 158488388X.
3. Applied multivariate statistical analysis, 5. painos, Prentice-Hall, Johnson, Richard A.; Wichern, D.W. (2002), 0130925535.
4. Econometric analysis, 5. painos, Prentice-Hall, Greene, William H. (2002), 0130661899.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos