Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO025030 JOJ13 Tutkimusmetodologia 8 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
nn

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää jatko-opiskelijan metodisia ja metodologisia tietoja sekä laajentaa hänen käsityksiään tutkimuksen teon erilaisista mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä teoreettisista ja metodologisista valinnoista.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu JO025031 JOJ13 Tutkimusmetodologia, kirjat 5 op. Valitaan 4 kirjaa kirjallisuuden osalta, omaa suuntautumista tukevasti. Suoritetaan kirjallisuudesta reflektiiviset esseet eri lähestymistapoja omaan tutkimusteemaan peilaten.
Harjoitukset JO025032 JOJ13 Tutkimusmetodologia, harjoitukset 3 op.
Harjoitukset suoritetaan osallistumalla omassa korkeakoulussa tai
muussa yliopistossa järjestettäviin tutkimusmetodologisiin
erikoisseminaareihin ja vierailuluentoihin. Edellyttää oman
tutkimusraportin esittämistä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Integrating research a guide for literature reviews, Cooper, Harris
M. (1989), 0-8039-3430-0.
2. Constructing social theories, Stinchcombe, Arthur L. (1968), 0-
226-77484-8.
3. Management research an introduction, Easterby-Smith, Mark
(2000), 0-8039-8393-X .
4. On the art of doing field studies an experience-based research
methodology, Andersen, IB;Borum, Finn;Kristensen,Peer-Karnoe
(1995), 87-16-13269-6.
5. Methodology for creating business knowledge, Arbnor, Ingeman
(1997), 0-7619-0450-6 .
6. Organizational research methods a guide for students and
researchers, Brewerton, Paul (2001), 0-7619-7100-9.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Doctoral Studies in Mangement and Organization (Johtaminen ja organisointi)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos