Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6024 Statistisen fysiikan perusteet 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Petriina Paturi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää suurten hiukkasjoukkojen toimintaa ja osaa soveltaa Boltzmannin, Bosen-Einsteinin ja Fermin-Diracin statistiikkoja. Hän osaa valita tilanteeseen nähden oikean statistiikan.

Sisältö

Boltzmannin statistiikka (Boltzmannin tekijä, partitiofunktio, atomien terminen virittyminen, ekvipartitioteoreema, Maxwellin nopeusjakauma, vapaa energia), kvanttistatistiikat (Gibbsin tekijä, bosonit ja fermionit, jakaumafunktiot, degeneroituneet fermikaasut, tilatiheydet, Sommerfeldin ekspansio, mustan kappaleen säteily, Planckin jakauma, fotonit, Planckin spektri, kokonaisenergia, fotonikaasun entropia)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti, ennakkotehtävät ja demot

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

D. V. Schroeder - An Introduction to Thermal Physics, luvut 6-7

Lisätietoja

Kurssi ei kelpaa samaan tutkintoon kurssin FFYS6016 Statistical Physics and Thermodynamics 6 op kanssa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet