Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TÄHT5000 Havaitseva tähtitiede I 5 op
Vastuutaho
Tähtitiede
Vastuuhenkilö
Leo Takalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
TÄHT5001 Tähtitiede 1

Osaamistavoitteet

Tuntea optisen, infrapuna, radioastronomian sekä korkeaenergisen säteilyn (röntgen, gamma) tärkeimmät havaintolaitteet. Tuntea CCD-kameran toiminta ja sitä käyttävien instrumenttien kuvankäsittely ja analyysimenetelmät. Osata suunnitella havainto-ohjelma ko. laitteille. Osata käsitellä infrapuna, radio ja röntgenhavaintoja.

Sisältö

Uudet optiset teleskooppiratkaisut ja havaintotekniikat.
CCD-kameran toiminta ja käyttö tähtitieteessä, kuvankäsittelyn perusteet, sekä fotometrian, spektroskopian, polarimetria ja astrometrian perusteet.
Infrapunatähtitieteen säteilymekanismit, ilmakehän ja pölyn vaikutus, havaintomenetelmät ja datan käsittelyn perusteet.
Havaintojen käsittely ja tekniikat eri aallonpituuksilla (radioteleskoopit, interferometrit, röntgen- ja gammailmaisimet satelliiteissa) sekä havaintotarkkuutta rajoittavat tekijät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

50% laskuharjoituksista

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Nilsson, Takalo, Piiroinen, Havaitseva tähtitiede, URSA, 2004 (optinen)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet