Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6027 Projektityö 3 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jaani Tuura

Yleiskuvaus

Opintojaksoa suositellaan ainoastaan Fast track -ohjelmassa opiskeleville.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii toimimaan tutkimuslaboratoriossa työryhmän jäsenenä. Opiskelija kokeilee nykyaikaisia mittalaitteita ja tulkitsee tekemiään havaintoja sekä tekee havainnoista johtopäätöksiä. Opiskelija raportoi tekemästään tutkimuksesta kirjallisesti yleisiä raportoinnin käytäntöjä noudattaen.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluu tutkimuksen teko laitoksen tutkimusryhmässä sovitusta tutkimusaiheesta. Tutkimuksesta raportointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Ohjattua ja itsenäistä laboratoriotyöskentelyä. Tutkimusraportin kirjoitus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Ajoitus V periodi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet