Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Sydäntutkimuskeskus » Valinnaisopintojaksot
SYDÄ0019 Kardiovaskulaaripatologia 2 op
Vastuutaho
Sydäntutkimuskeskus
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Jari Sundström, Patologia, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärtämystä kardiovaskulaarisairauksien ja –hoitojen alueella.

Opiskelijan osaamistavoitteet:
- osaa tunnistaa kardiovaskulaarisairauksiin liittyviä keskeisiä etiologisia tekijöitä.
- ymmärtää, että kardiovaskulaarisairaudet muodostavat kliinisesti erittäin tärkeän sairausryhmän.

Sisältö

Verisuonisairauksien synty ja merkitys.
Aihepiiri vaihtelee vuosittain. Se voi käsitellä mm. ateroskleroosia tai vaskuliitteja.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Ensijassa kardiovaskulaarisen lääketieteen valinnaispolulle hyväksytyt opiskelijat.

Toteutustavat

Seminaarit ja/tai vierailukäynnit 8-10 t.
Esitelmän valmistus ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä oppimispäiväkirjatehtävät 40 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaareihin ja ryhmätöihin sekä omatoimisten tehtävien suoritus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Seminaareissa ja ryhmätöissä jaettu materiaali.
  • Kliiniset potilastapaukset.
  • Lääketieteen tietokannat ohjatusti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.