Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » Valinnaisopintojaksot
FALL0007 Kardiovaskulaarifarmakologia 1 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Lääkekehityksen yliopisto-opettaja Petteri Rinne, farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Tavoitteena syventää opiskelijan ymmärtämystä kardiovaskulaarisairauksien ja –hoitojen
alueella.

Kurssin suorittaneella opiskelijalla on hyvä käsitys kardiovaskulaaristen sairauksien hoitoon käytettyjen lääkkeiden vaikutusmekanismeista ja niiden tutkimuksessa käytetyistä yleisimmistä kokeellisista menetelmistä.

Sisältö

Sydämen toiminnan säätely, verenpaineen säätely ja verisuonten tonukseen vaikuttavat fysiologiset säätelytekijät sekä kardiovaskulaariset farmakologiset tutkimusmenetelmät.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Ensijassa kardiovaskulaarisen lääketieteen valinnaispolulle hyväksytyt opiskelijat.

Toteutustavat

Luennot 8 t. Harjoitustyöt 8 t.
Harjoitustyöpäiväkirjan täyttäminen ja sen pohjalta esseen (työselostus) kirjoittaminen mm. saatujen tulosten perusteella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaareihin ja harjoitustöihin sekä työselostuksen hyväksytty suoritus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaareissa ja harjoitustöissä jaettu materiaali sekä erikseen mainittu farmakologinen
kirjallisuus, soveltuvin osin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development