Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKO0007 Asklepios 15 op
Organised by
Asklepios-Programme
Person in charge
Professori Marja-Liisa Honkasalo, koordinaattori Varpu Alasuutari

Learning outcomes

Ihminen, terveys ja kulttuuri -opintokokonaisuuden päätavoitteena on vuorovaikutus lääketieteellisen ja humanistisen ihmistutkimuksen ja -opetuksen välillä. Vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia lähestytään opintokokonaisuudessa laaja-alaisesti historiallisesta ja nykykulttuurin näkökulmista. Lääketieteellisen ja humanistisen ihmistutkimuksen vuorovaikutusta tarkastellaan kolmella kohtaamisen kentällä: tieteenalojen epistemologisten tutkimuserojen, monikulttuurisuuden ja terveyden/sairauden osaa ihmisen elämässä paikantavan filosofisen, eettisen sekä taiteen- ja kulttuurintutkimuksellisen keskustelun kautta.
Vuorovaikutus on avaintekijänä myös opintokokonaisuuden opetusmuotojen käytännön toteuttamisessa. Luentojen ja seminaarityöskentelyjen peruslähtökohtana on lääketieteellisen ja humanistisen tutkimuksen edustaman erilaisen ihmiskuvan selkeyttäminen ja tästä erilaisuudesta juontuvan vuoropuhelun avaaminen molempien tieteenalojen opetusta ja tutkimusta rikastuttavalla tavalla.

Contents

Lukuvuonna 2014-2015 Asklepios-ohjelman teemana on Mieli, kulttuuri ja hyvinvointi. Ohjelma jakautuu neljään opintojaksoon ja lopputyöhön.

Opintojaksot suoritetaan osallistumalla luentoseminaariin ja kirjoittamalla 4-5 sivun essee luennolla käsiteltyjen teemojen ja kirjallisuuden pohjalta. Palautesemeinaareissa opiskelijat antavat esseistä toisilleen palautetta pienryhmissä. Lisäksi palauteseminaareissa on mahdollisuus keskustella laajemminkin luentojen teemoista ja niiden herättämistä ajatuksista.

Palauteseminaarit voi suorittaa myös verkossa, ja yksittäisiä poissaoloja voi korvata muilla tehtävillä. Opintojaksojen kirjalliset suoritukset voidaan tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Halutessaan opiskelija voi suorittaa ohjelmasta yksittäisiä opintojaksoja.

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in classroom work
  • In Finnish

Evaluation

Numeric 0-5.

Further information

Asklepios-ohjelma 2014-2015
Mieli, kulttuuri ja hyvinvointi


Asklepios I: Mieli, kulttuurit ja lääketiede 3op
Luentoseminaari ma 6.10.2014 klo 16.30-19.30
Palauteseminaari ke 5.11.2014 klo 16.30-18.30

- Marja-Liisa Honkasalo: Johdantoluento
- Marja-Liisa Honkasalo: Ihmismieli eri kulttuureissa
- Kirsi Tuohela: Mielen lääketieteellistymisen historia

Asklepios II: Mieli ja mielen teknologiat 3op
Luentoseminaari ma 10.11.2014 klo 16.30-19.00
Palauteseminaari ke 10.12.2014 klo 16.30-18.30

- Hasse Karlsson: Miten plasebo vaikuttaa mieleen?
- Nils Sandman: Uni ja nukkuminen - Luonnollisia muuntuneita tajunnantiloja

Asklepios III: Mieli, taide ja hyvinvointi 3op
Luentoseminaari ma 26.1.2015 klo 16.30-19.30
Palauteseminaari ke 25.2.2015 klo 16.30-18.30

- Marja-Liisa Honkasalo: Yhteisötaide ja hyvinvointi
- Ulla Halkola: Taideterapia ja valokuvaterapia
- Arttu Saarinen: Subjektiivinen hyvinvointi ja onnellisuus

Asklepios IV: Mieli ja yhteiskunta 3op
Luentoseminaari ma 9.3.2015 klo 16.30-19.00
Palauteseminaari ke 8.4.2015 klo 16.30-18.30

- Anssi Peräkylä: Mieli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
- Suvi Salmenniemi: Terapeuttinen tieto, mieli ja valta

Asklepios V: Loppuessee 3op
Loppuseminaari viikolla 19
Loppuesseen palautus toukokuun lopussa 2015

Belongs to following study modules

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet