Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » Valinnaisopintojaksot
LFYS5596 Biomateriaaliopin perusteet 2 op
Vastuutaho
Lääketieteellinen fysiikka
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Vallittu, Hammaslääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Kurssilla selvitetään biomateriaaliopin perusteita, bioyhteensopivuutta sekä biomateriaaleilta
edellytettäviä ominaisuuksia.

Sisältö

Bioyhteensopivuus, biomateriaalien rakenne ja rakenteen yhteys ominaisuuksiin; metallit,
bioaktiiviset lasit, keraamit, polymeerit, komposiitit; kudosten ja implanttimateriaalien
vuorovaikutus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssiin liittyy luentoja ja tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirja soveltuvin osin: Santorius; Biotieteiden fysiikka, P. Holmberg, J. Perkkiö, E. Hiltunen
ISBN: 951-0-26523-3 (WSOY, WS Bookwell, Porvoo 2002).

Lisätietoja

2. lukuvuoden syyslukukausi tai myöhempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development