Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Valinnaisopintojaksot
KATT0665 Käyttäytymislääketiede 2 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Dosentti Sakari Suominen, Kansanterveystiede, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Valinnaisopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija käyttäytymislääketieteen perusteisiin,
sen keskeisiin tutkimustuloksiin sekä julkaistujen tulosten kriittiseen soveltamiseen.

Opiskelija tietää mitä käyttäytymislääketiede on, tuntee tieteenalan keskeisimmät tulokset
ja osaa kriittisesti soveltaa tutkimustuloksia käytännön hoitotyöhön.

Sisältö

Opintojen aikana perehdytään erityisesti selviytymisvalmiuksien ja muiden yksilön käyttäytymistä
kuvaavien muuttujien, ihmissuhteiden sekä työelämää kuvaavien muuttujien tieteellisesti
osoitettuihin terveysvaikutuksiin sekä näitä vaikutuksia välittäviin mekanismeihin.

Toteutustavat

Opinnot koostuvat puoliksi opettajan johdolla toteutetusta lukupiiristä ja puoliksi itsenäisistä
kirjallisuusopinnoista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lukupiirin kokoontumisiin (4-5 krt á 2 tuntia) sekä itsenäinen tutustuminen
kahteen tieteelliseen artikkeliin ja näiden perusteella laaditun kahden esitelmän pitäminen
lukupiirissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan johdolla toteutetun itsenäisen kirjallisuushaun tuottamat tieteelliset artikkelit.

Lisätietoja

2. lukuvuoden syyslukukausi tai myöhempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria