Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5122 Laskennallinen kemia ja molekyylimallinnus 4 op

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle yleiskuva kemiassa yleisimmin käytetyistä laskennallisista menetelmistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista.

Sisältö

Erityyppisten laskennallisten menetelmien (molekyylimekaniikka, semiempiiriset menetelmät, ab initio -menetelmät, DFT, molekyylisimulaatiot) pääperiaatteet ja soveltamiskohteet kemisteille eteen tulevissa ongelmissa. Demonstraatioissa tutustutaan molekyylimallinnusohjelmien käyttöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja demonstraatioihin sekä kurssiin
liittyvät harjoitustehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet