Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5110 Fysikaalinen kemia B/ao 5 op

Osaamistavoitteet

Antaa yleiskuva kemian pohjana olevista aineen molekulaarisista teorioista. Opiskelija ymmärtää kvanttimekaniikan alkeet ja niiden yhteyden kemiallisiin ilmiöihin, atomi- ja molekyylirakenteeseen ja spektroskopiaan. Opiskelija tuntee molekulaaristen kuljetusprosessien (liuosten sähkönjohtavuus, diffuusio) perusteet.

Sisältö

Klassisen ja kvanttimaailman yhteys, kvanttimekaniikan postulaatit, Schrödingerin yhtälö, epätarkkuusperiaate, yksinkertaisten systeemien kvanttimekaniikkaa (vapaa hiukkanen, hiukkanen potentiaalikuopassa, tunneloituminen, harmoninen värähtelijä, kvanttirengas, hiukkanen pallon pinnalla), vetyatomin kvanttimekaniikkaa, monielektroniatomit ja Paulin periaate, jaksollinen järjestelmä. Kuljetusprosesseista (viskositeetti, liuosten sähkönjohtavuus, diffuusio). Polymeerit..

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivisesta laskuharjoitusten laskemisesta annetaan hyvitystä tentissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Myöhemmin ilmoitettavat kohdat teoksesta P. Atkins, J. de Paula: Atkins’ Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford (uusin painos) sekä luentomuistiinpanot.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet