Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5192 Kemian aineopintojen harjoitustyöt III 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Tuomas Lönnberg ja Timo Ala-Kleme
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
8 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa kemian tietojaan ja laboratoriotyöskentelytaitojaan valitsemansa opintolinjan mukaisen työpaketin osa-alueelta. Opiskelija oppii suorittamaan entistä itsenäisemmin kemian laboratoriotöitä sekä raportoimaan työn suorituksesta ja saaduista tuloksista.

Sisältö

Kurssiin kuuluu harjoitustöitä linjavalinnan mukaisesti joko orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian tai materiaalikemian ja kemiallisen analyysin osa-alueilta. Tehtävä harjoitustyöpaketti valitaan siten, että paketin töiden kokonaiskesto on yhdeksän työpäivää. Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian työpaketti muodostuu pakollisesta rakenneanalyysistä ja vapaasti valittavista synteettisen orgaanisen kemian, luonnonyhdistekemian ja fysikaalisen orgaanisen kemian harjoitustöistä. Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin työpaketti koostuu vapaasti valittavista harjoitustöistä, jotka käsittelevät raskasmetallianalyysejä, sähkökemiallisia mittauksia, nanomateriaalien valmistusta ja epäorgaanista syntetiikkaa. Jokaisesta tehdystä harjoitustyöstä laaditaan itsenäisesti työselostus annettujen ohjeiden mukaisesti.

Toteutustavat

Harjoitustyöt (70 t) tehdään seitsemän työviikkoa kestävällä laboratoriojaksolla. Harjoitustöitä voi tehdä omaan tahtiin varausjärjestelmän puitteissa laboratorion aukioloaikoina.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt työselostuksineen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlen kautta jaettavat erilliset työohjeet ja muu materiaali

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet