Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5193 Kemian tieteellinen viestintä I 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Tuomas Lönnberg

Osaamistavoitteet

Kyky omaksua tietoa kemian alan tieteellisistä artikkeleista sekä esittää tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Tutustutaan kemian alan tieteellisiin aikakauslehtiin ja harjoitellaan niiden käyttöä tieteellisen tiedon lähteenä. Opetellaan tieteellisen tiedon esittämistä kirjallisesti ja suullisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustehtävät suoritettava hyväksytysti. Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus suoritettu hyväksytysti (kielikeskuksen opetus).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kurssiin (4 op) kuuluu kaksi eri osaa: kemian antama opetus 3 op ja kielikeskuksen antama opetus 1 op. Kielikeskuksen opetus on integroitu tähän kurssiin ja erillistä ilmoittautumista siihen ei tarvita.
Kurssi järjestetään joka vuosi (syksy-kevät).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet