Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5134 Hivenmetallianalyysi 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Keijo Haapakka

Osaamistavoitteet

Luentokurssin tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen hivenmetallianalyysiin ja sen edellyttämiin erikoisolosuhteisiin. Opiskelija pystyy kurssin suoritettuaan suunnittelemaan käyttökelpoisen hivenmetallilaboratorion ja huomioimaan siinä suoritettavilta hivenmetallianalyyseilta vaadittavat erikoistoimenpiteet.

Sisältö

Luentokurssin aihepiirit ovat (i) hivenmetallilaboratorio, (ii) laboratoriomateriaalit ja kontaminaatio, (iii) määrityksissä käytettävien reagenssien puhdistus ja (iv) määritystoimenpiteet, esim. näytteiden ottaminen ja säilyvyys, kiinteiden näytteiden liuotus ja näytteiden esiväkevöinti.

Toteutustavat

Ohjattu pienryhmätyö jostain hivenmetallanalyysin kannalta tärkeästä aiheesta; pienryhmä koostuu yleensä 2 - 3 opiskelijasta.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentin lisäksi hyväksytty ryhmätyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. A. Howard and P. Statham, Inorganic Trace Analysis: Philosophy and Practice, Elsevier, Amsterdam, 1992.

2. Ryhmätyön aikana esille tulleet asiat.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan syksyllä 2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet