Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI3753 Kemian historia 2 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Ari Lehtonen
Edeltävät opinnot
Kemian perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Oppia hahmottamaan, millä tavalla ihmiskunnan tietämys kemiasta on kehittynyt antiikin ajoista lähtien nykyiseksi moderniksi luonnontieteeksi.

Sisältö

Kemian merkitys tieteellisen maailmankuvan luomisessa. Alkuainekäsityksen kehittyminen. Keskeisten kemiallisten opinkappaleiden (mm. kaasuteoriat, palamisteoriat, reaktio-oppi, molekyylien rakenteet, koordinaatioyhdisteet) kehittyminen. Kemianteollisuuden synty.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet