Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5128 Kemian mittaustekniikka A 6 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Keijo Haapakka

Osaamistavoitteet

Luentokurssin tavoitteena on opiskelijan syvällinen perehdyttäminen kemiallisiin mittauslaitteistoihin. Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan modernin instrumenttianalyysin ja osaa soveltaa sitä sekä kemiallisessa tutkimuksessa että käytännön analytiikassa.

Sisältö

Kurssin aihepiirit ovat; (i) mittaustekniset perusteet, esim. operaatiovahvistinpiirit, puolijohteet, signaali/kohina-suhde ja sen parantaminen, (ii) atomispektroskopiaan perustuvat menetelmät, esim. laitteistojen peruskomponentit, atomiabsorptio-, atomifluoresenssi- ja atomiemissiospektrometria ja X-sädespektrometria, (iii) molekulaariset spektroskooppiset menetelmät, esim. luminesenssispektrometria, Ramanspektroskopia, massaspektrometria, spektroskopiaan ja mikroskopiaan perustuvat pintakarakterisointimenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. D. Skoog, F. Holler and S. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, Thomson Brooks/Cole, Belmont, 2007 kurssin A -osa; tenttikirjan luvut 1 – 21; kurssin B -osa; tenttikirjan kuvut 22 - 34

2. Luennoilla esillä olleet asiat.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan 2015 syksyllä, ei 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet