Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5128 Kemian mittaustekniikka A 6 op

Osaamistavoitteet

Luentokurssin tavoitteena on opiskelijan syvällinen perehdyttäminen kemiallisiin mittauslaitteistoihin. Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan modernin instrumenttianalyysin ja osaa soveltaa sitä sekä kemiallisessa tutkimuksessa että käytännön analytiikassa.

Sisältö

Kurssin aihepiirit ovat; (i) mittaustekniset perusteet, esim. operaatiovahvistinpiirit, puolijohteet, signaali/kohina-suhde ja sen parantaminen, (ii) atomispektroskopiaan perustuvat menetelmät, esim. laitteistojen peruskomponentit, atomiabsorptio-, atomifluoresenssi- ja atomiemissiospektrometria ja X-sädespektrometria, (iii) molekulaariset spektroskooppiset menetelmät, esim. luminesenssispektrometria, Ramanspektroskopia, massaspektrometria, spektroskopiaan ja mikroskopiaan perustuvat pintakarakterisointimenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. D. Skoog, F. Holler and S. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, Thomson Brooks/Cole, Belmont, 2007 kurssin A -osa; tenttikirjan luvut 1 – 21; kurssin B -osa; tenttikirjan kuvut 22 - 34

2. Luennoilla esillä olleet asiat.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan 2015 syksyllä, ei 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet