Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5129 Kemian mittaustekniikka B 6 op

Osaamistavoitteet

Luentokurssin tavoitteena on opiskelijan syvällinen perehdyttäminen kemiallisiin mittauslaitteistoihin. Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan modernin instrumenttianalyysin ja osaa soveltaa sitä sekä kemiallisessa tutkimuksessa että käytännön analytiikassa.

Sisältö

Luentokurssin aihepiirit ovat; (i) elektroanalyyttinen kemiaa, esim. potentiometria, voltammetria ja coulometria ja (ii) erotusmenetelmät, esim. kromatografisten menetelmien perusteet, kaasu- ja nestekromatografia, ylikriittinen kromatografia ja uutto sekä kapillaarielektroforeesi sekä (iii) muut analyyttiset menetelmät, esim. partikkelikoon määritysmenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

1. D. Skoog, F. Holler and S. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, Thomson Brooks/Cole, Belmont, 2007 kurssin A -osa;  tenttikirjan luvut  1 – 21; kurssin B -osa; tenttikirjan luvut  22 - 34

2. Luennoilla esillä olleet asiat.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan syksyllä 2014, ei 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet