Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5130 Kiinteän olomuodon kemia 6 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Jorma Hölsä

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehdytetään epäorgaanisen kiinteän tilan kemian perusteisiin.

Sisältö

Epäorgaanisten kiinteiden materiaalien rakenne ja niiden hilavirheet, materiaalien elektronirakenne ja magneettiset ominaisuudet, reaktioita sekä materiaalien valmistusmenetelmiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 46 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja niihin liittyvät opintomonisteet.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan syksyllä 2015, ei 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet