Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5136 Luminesenssin analyyttiset sovellutukset 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Timo Ala-Kleme

Osaamistavoitteet

Luentokurssin tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen luminesenssin teoriaan ja luminesenssiin perustuviin analyyttisiin määritysmenetelmiin. Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan suunnitella käyttökelpoisen luminesenssisensorin.

Sisältö

Luentokurssi käsittelee luminesenssin perusominaisuuksia, intermolekulaaristen fotoprosessien vaikutusta luminesenssiin sekä luminometrisiä mittausperiaatteita, polaarisuuskoettimia, resonanssienergiasiirtoon perustuvia sovellutuksia ja ioni- ja molekyylisensoreita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. A. Gilber and J. Baggot, Essentials of Molecular Photochemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1991

2. B. Valeur, Molecular Fluorescence, Principles and Applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2001.

3. Luennoilla esitetyt asiat.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan syksyllä 2015, ei 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet