Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4145 Luonnonyhdisteiden UV- ja MS-spektrien tulkintaharjoituksia 2 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen ja Maarit Karonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija omaa paremmat valmiudet käyttää UV- ja MS-spektrejä rutiininomaisesti hyväkseen luonnonyhdisteiden karakterisoinnissa.

Sisältö

Kurssilla opiskelija karakterisoi joukon luonnonyhdisteitä mahdollisimman tarkasti UV- ja MS-spektrien avulla. Lopuksi karakterisointitehtävät käydään läpi kootusti tiiviissä paketissa pidettävissä demonstraatioissa. Jokainen opiskelija esittää omat karakterisointituloksensa ja perustelee miten niihin on päätynyt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Omien spektrien tulkinta ja osallistuminen demonstraatioihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan syksyllä 2014, ei 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet