Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4140 Luonnonyhdistekemian kenttäkurssi 6 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää käytännössä miten luonnonyhdisteitä eristetään, puhdistetaan, karakterisoidaan ja miten yhdisteen biologista aktiivisuutta ja metaboliaa tutkitaan in vivo –tasolla herbivorien avulla. Opiskelija osaa käyttää luonnonyhdistekemistin kenttämenetelmiä päätellessään mm. mikä tuntemattomista kasvilajeista sisältää tiettyyn yhdisteryhmään kuuluvia yhdisteitä, sekä varmistaa havaintonsa kehittyneempien menetelmien avulla.

Sisältö

Ennen kenttäkurssin alkua kukin opiskelija puhdistaa ja karakterisoi yhden luonnonyhdisteen. Ko. yhdisteen biologista aktiivisuutta ja metaboliaa tutkitaan in vivo –tasolla yhden tai useamman herbivorilajin avulla. Kokeissa käytetyistä hyönteisistä kerätään erilaisia metabolianäytteitä, jotka käsitellään ja analysoidaan intensiivikurssin jälkeen. Kurssilla tutkitaan myös käytännössä miten kasvisolun luonnonyhdistekoostumus muuttuu näytteenkeruutavasta riippuen. Lisäksi selvitetään miten kenttäolosuhteissa on mahdollista selvittää tuntemattomasta kasvinäytteestä sen sisältämät pääyhdisteryhmät.

Toteutustavat

Erikseen sovittavana aikana oman puhdasaineen eristäminen ja karakterisointi ennen kurssin alkua; samoin omien kasvi-, hyönteis- ja metabolianäytteiden analysointi kurssin jälkeen. Varsinainen viiden päivän mittainen intensiivikurssi järjestetään pienryhmäopetuksena Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja laboratoriossa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Oman yhdisteen puhdistaminen ja karakterisointi, aktiivinen osallistuminen kurssille, omien kasvi-, hyönteis- ja metabolianäytteiden analysointi, ja hyväksytty loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Esivalmistelut periodeissa 1-3 (2015-2016), intensiivikurssi periodissa 4 (toukokuu 2016), intensiivikurssin näytteiden analysointi vuoden 2016 kuluessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet