Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4146 Luonnonyhdistekemian valinnainen opintojakso I 3–8 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Syventää tietojaan luonnonyhdistekemiasta.

Sisältö

Kurssilla opiskelija tenttii vapaavalinnaista luonnonyhdistekemiaa käsittelevää kirjallisuutta.

Toteutustavat

Alaan liittyvä kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti, joku seuraavista:

(1)  Countercurrent Chromatography: The Support-Free Liquid Stationary Phase (D. Barcelo, 2002, Elsevier, Netherlands),

(2)  Trace Quantitative Analysis by Mass Spectrometry (Robert Boyd, 2008, John Wiley & Sons, England)

(3)  Advances in LC-MS instrumentation (Achille Cappiello, 2007, Elsevier, Netherlands)

(4)  Liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry. Principles, tools, and applications for accurate mass analysis (Imma Ferrer & Michael Thurman, 2009, John Wiley & Sons, USA)

Lisätietoja

Opintojakso voidaan suorittaa koska tahansa erikseen vastuuhenkilön kanssa sovittavana ajankohtana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet