Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4147 Luonnonyhdistekemian valinnainen opintojakso II 3–8 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Syventää tietojaan luonnonyhdistekemiasta.

Sisältö

Kurssilla opiskelija tenttii vapaavalinnaista luonnonyhdistekemiaa käsittelevää kirjallisuutta.

Toteutustavat

Alaan liittyvä kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alaan liittyvä kirjallisuus, esim. jokin seuraavista:

(1)  Practical polyphenolics. From structure to molecular recognition and physiological action (Edwin Haslam, 1998, Cambridge University Press, UK)

(2)  Recent Advances in Polyphenol Research: volume 1 (Fouad Daayf & Vincenzo Lattanzio, 2008, Blackwell Publushing, UK)

(3)  Recent Advances in Polyphenol Research: volume 2 (Celestino Santos-Buelga, 2008, Blackwell Publushing, UK)

(4)  Isolation, identification and characterization of allelochemicals / natural products (Diego Sampietro et al, 2009, Science Publishers, USA)

(5)  Bioactive natural products. Detection, isolation, and structural determination. 2nd edition (Steven Colegate & Russell Molyneux, CRC Press, USA)

(6)  Plant secondary metabolites. occurrence, structure and role in the human diet (Alan Crozier et al., 2006, Blackwell Publishing, UK)

Lisätietoja

Opintojakso voidaan suorittaa koska tahansa vastuuhenkilön kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet