Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4141 Menetelmänkehitys ja ongelmanratkaisu 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija omaa paremmat valmiudet ratkaista nestekromatografiassa ja massaspektrometriassa tyypillisesti vastaan tulevia käytännön menetelmäongelmia.

Sisältö

Kurssilla opiskelija saa ratkaistavakseen LC- ja MS-tekniikoihin liittyviä menetelmäongelmia, jotka hän pyrkii ratkaisemaan omatoimisen laboratoriotyön kautta. Tehtävät liittyvät niin laitteistossa ilmeneviin tyypillisimpiin ongelmiin, kuin myös erilaisten kolonnien ja eluenttien käyttöönoton yhteydessä pakolliseen menetelmänkehitykseen. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu menetelmänkehitystä käsittelevään kirjallisuuteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 70 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Laboratorio-osuuteen kuuluu omien menetelmäongelmien ratkaisu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alaan liittyvä kirjallisuus.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan keväällä 2015, ei 2015-2016. Kurssille otetaan rajallinen määrä opiskelijoita, ilmoittautuminen Nettiopsussa 6.1.2015 mennessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet