Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4155 Nukleiinihappojen bioepäorgaaninen kemia 2 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Päivi Poijärvi Virta

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot metalli-ionien ja nukleiinihappojen välisistä vuorovaikutuksista. Kurssin jälkeen opiskelija tietää millä tavoin erityyppiset metalli-ionit reagoivat nukleiinihappojen kanssa ja miten metalli-ionien sitoutuminen vaikuttaa nukleiinihappojen ja niiden rakennekomponenttien ominaisuuksiin, on perehtynyt syöpälääkkeinä käytettävien 1. sukupolven platinayhdisteiden ominaisuuksiin ja biologiseen toimintaan, ymmärtää Mg(II) ionin merkityksen nukleiinihappokemiassa ja osaa alustavasti soveltaa metalli-ioneja ja koordinaatioyhdisteitä molekyylibiologian työkaluina.

Sisältö

Kurssilla käsitellään pääasiassa metalli-ionien ja nukleiinihappojen välisiä vuorovaikutuksia. Tarkasteltavia aiheita ovat mm. metallien sitoutuminen nukleiinihappoihin ja niiden rakennekomponentteihin, sitoutumisen vaikutus rakennekomponenttien ominaisuuksiin, syöpälääkkeinä käytettävien platinayhdisteiden ominaisuudet ja biologinen toiminta, Mg(II)-ionin roolit, metalli-ionit molekyylibiologian työkaluina ja koordinaatioyhdisteet ja geenit.
Kurssi soveltuu kemian ja biokemian koulutusohjelmien syventävien opintojen erikoiskurssiksi tai vaihtoehtoiseksi kurssiksi ja alasta kiinnostuneille jatko-opiskelijoille. Kemian perusteiden hallinta on välttämätöntä ja koordinaatiokemian perusteiden tuntemus suotavaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa jaettava luentomateriaali.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan keväällä 2015, ei 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet