Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5160 Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian opintolinjan erikoistyö 35 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Opintolinjojen professorit
Edeltävät opinnot
LuK-tutkinto suoritettu.

Osaamistavoitteet

Erikoistyössä opiskelija pyritään perehdyttämään jonkun rajatun kemiallisen ongelman ohjattuun, mutta silti mahdollisimman itsenäiseen ratkaisuun, ja laatimaan ongelmasta ja saavutetuista tuloksista selkeä, ymmärrettävä selostus.

Sisältö

Erikoistyön asiasisältö määräytyy luonnollisesti ratkaistavasta ongelmasta. Tavallisesti työhön sisältyy koko erikoistyöajan pituinen kokeellinen laboratoriotyöjakso, mutta työn luonteen niin vaatiessa ainakin osa tästä jaksosta voi olla muutakin työskentelyä, esim. tietokoneella.

Toteutustavat

Kahdenkymmenen viikon pituinen laboratoriojakso. Työselostuksen laatiminen.
Ks. erikoistyöaiheet ja ohjeet: http://www.sci.utu.fi/kemia/opiskelu/opiskeluohjeet/Erikoistyot.html

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Erikoistyö ja työselostus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet