Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5147 Orgaanisen kemian kromatografiset menetelmät 2 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Heidi Korhonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kromatografisten menetelmien teoriaan ja laitteistoihin. Opiskelija ymmärtää kromatografisten erotusten mekanismeja ja osaa soveltaa niitä orgaanisten yhdisteiden puhdistamisessa ja analysoinnissa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään orgaanisen kemian tutkimuksessa yleisimmin käytettyjä kromatografisia menetelmiä sekä kapillaarielektroforeesia. Eri menetelmien kohdalla perehdytään erotuksen mekanismiin ja erottumiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä tarkastellaan käytännön esimerkkejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan keväällä 2015, ei 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet