Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4151 Peptidien kemiaa 3 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Pasi Virta
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia peptidien syntetiikkaan sekä niiden biologisiin sovelluksiin liittyvät keskeiset asiat.

Sisältö

Kurssi mukailee monin osin kirjaa: ’Chemical Approaches to the Synthesis of Peptides and Proteins’ by Paul Lloyd-Williams, Fernando Albericio and Ernest Giralt (1997). Sisältöön on otettu mukaan myös uusimpia aiheeseen (peptidien syntetiikka ja niiden biologiset sovellutukset) liittyviä julkaisuja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot sekä Moodlessa ja luentokerroilla annettu oppimateriaali

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan keväällä 2016, ei 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet