Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5170 Positronisäteilevien radiolääkkeiden kemia 6 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Olof Solin
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: Kemian aineopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija positronisäteilevien radiolääkkeiden synteesikemiaan, hajoamisen fysiikkaan ja kemiaan sekä lääkkeiden käyttöön kliinisesti ja tutkimuksessa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. radioaktiivisen hajoamisen fysiikkaa ja kemiaa, hiili-11, fluori-18, happi-15 ja typpi-13 leimattujen radiolääkkeiden synteesikemiaa sekä muiden positronisäteilevien radioisotooppien kemiaa. Lisäksi selvitetään radiolääkkeiden kliinistä- ja tutkimuskäyttöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet