Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4142 Preparatiivinen kromatografia ja MS/MS-kvantitointimenetelmät 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija omaa teoreettisen pohjan erilaisten yhdisteiden puhdistamiseen preparatiivisen ja semi-preparatiivisen HPLC-teknologian avulla sekä osaa tehdä loppupuhdistuksen myös käytännössä. Opiskelija osaa myös optimoida ja luoda kvantitatiivisen UPLC-MS/MS-menetelmän mille tahansa sähkösumutusionisaation avulla ionisoitavissa olevalle yhdisteelle. Samalla opiskelija oppii ymmärtämään miten MS/MS-tekniikkaa voidaan käyttää hyväksi määritettäessä erilaisten yhdisteiden rakenteita.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisten yhdisteiden suurimittaiseen (>100 mg) eristämiseen ja puhdistamiseen käytettäviä menetelmiä sekä puhdistetaan niitä myös käytännössä preparatiivisen ja semi-preparatiivisen HPLC-teknologian avulla. Puhdistettuja yhdisteitä käytetään kvantitatiivisen UPLC-DAD-MS/MS menetelmän optimointiin ja luomiseen. Kehitetyn menetelmän avulla haetaan eri yhdisteille lineaariset kvantitointialueet ja detektointirajat niin (1) diodirivi-, (2) full scan-, (3) SIM (selected ion monitoring) kuin (4) MRM (multiple reaction monitoring) kvantitointitekniikoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt ja hyväksytty työraportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot ja Moodlessa sekä luennoilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään keväällä 2015, ei 2015-2016. Ilmoittautuminen kurssille Nettiopsussa 6.1.2015 mennessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet