Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5171 Radiokemian mittaustekniikka 8 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Olof Solin
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Harjoitustöihin osallistumiseen tarvitaan erillisen säteilysuojelukuulustelun hyväksytty suoritus.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija radioaktiivisuuden eri lajeihin ja eri erotus- ja tunnistusmenetelmiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. eri radioaktiivisuuden lajeja, sen ilmaisimia ja niiden käyttöä sekä hajoamisen statistiikkaa ja mittausstatistiikkaa. Lisäksi selvitetään radiokromatografisia menetelmiä ja massaspektrometrian käyttöä radiolääkkeiden tutkimuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Pienryhmäopetusta ja harjoitustöitä 20h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään keväällä 2015, ei 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet