Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5169 Radiokemian perusteet 2 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Olof Solin
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: Kemian aineopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija radiokemian historiaan ja termistöön, merkkiainetekniikan perusteihin ja radioaktiivisuuden käyttöön radiolääkkeiden valmistuksessa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään radioaktiivisuuden ja radiokemian perusteita sekä radiokemian historiaa. Selvitetään radioaktiivisen merkkiainetekniikan perusteita ja edellytyksiä sekä radioaktiivisuuden määrittämistä. Lisäksi käsitellään radioaktiivisuuden tuotantoa ja käyttöä ja radiolääkkeiden synteesikemiaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet